tisdag 21 juni 2011

Hönan igen

Mer om temperaturens beroende av CO2 som fortsättning på gårdagens blogg. Jag borde naturligtvis ha visat nedanstående kurva direkt, men jag var nog för trött för att komma på det. Här kommer den: temperatur som funktion av CO2, och temperaturen är som vanligt HadCRUT globalt medel. Här framgår korrelationen väldigt tydligt, korrelationen är 0.88. Hittade också en annan blogg som resonerat klokt kring detta och kommit fram till samma resultat. Lutningen är 0.0091 [deg C / ppm CO2] vilket ger 3.5 graders höjning för en fördubbling av CO2 från nuvarande nivå om trenden håller i sig!

Hönan eller ägget


Jag roade mig med att plotta lite kurvor idag igen, måste skaffa en annan hobby snart, men när man läser tokigheter så reagerar man förstås. Så här ser koldioxidhalt och global medeltemperatur från 1958 ut (det finns publicerade CO2 mätningar sedan detta år). Som vanligt kan man klicka på figur för att förstora. Jag plottade också in några polynom för att filtrera/modellera mätningarna. Ett andra ordningens polynom känns som en rimlig modellering och kan rimligen också användas för viss prediktering (utan garantier förstås).Någon som ser ett samband mellan CO2 och temperatur? Jag tror att de flesta ser att CO2 halten ökar på liknande sätt som temperaturen, och drar slutsatsen att det kan finns ett samband. Om man ska tro forskarsamfundet så är det troligt att CO2 har orsakat temperaturhöjningen. Jag håller med utan att på något sätt vara kunnig inom detta område. Om man inte håller med så borde man väl ha någon förklaring till att det är tvärtom? På klimatbluffen påstår idag C.-G. Ribbing att CO2 och temperatur i en kurva som ovanstående inte är korrelerade samt att även om de vore det så bevisar det inte att CO2 orsakar temperaturhöjningen. Han har hittat två tidsperioder med svagt negativ temperaturtrend och en med stark positiv temperaturtrend och menar därför att korrelation inte finnes. En linjär trend av temperaturen över denna tidsperiod är förstå positiv, och ett andra ordningens polynom har också en positiv lutning i hela intervallet. Det tredje ordningens polynom som Ribbing föreslår har positiv lutning alla år utom 1958-1967 (alltså positiv under 43 av de 52 åren). Slutsatsen är att temperaturökning dominerar och man måste ju inse att detta dynamiska flervariabla system som klimatet är påverkas av många input, men att det (troligen) är via CO2 och andra växthusgaser som människan främst påverkar och det är CO2 som troligen står för den temperaturökning vi sett de senaste decennierna. Några år med minskande temperatur motsäger ju inte alls detta vilket jag tidigare bloggat om.

Ribbing har inga starka argument således, men om han ändå skulle inse att det kan finnas en korrelation så tror han ändå inte att CO2 påverkar temperaturen. Vad är det då som har skapat de senaste decenniernas temperaturökning? Och om CO2-ökningen är en följd av temperaturökningen, ska inte den släpa efter temperaturökningen med ganska många år?

Efter att ha sett dessa kurvor så känns det helt rimligt att en fördubbling av CO2 kan leda till en temperaturökning på 2.5 - 4 grader. Det är bara att extrapolera den linjära trenderna för CO2 och temperatur (eller andra ordningens trend) i kurvan ovan.

söndag 19 juni 2011

Värmen i Uppsala


WMO (World Meteorological Organization) har publicerat en rapport som bl.a. visar att de senaste tre decennierna är de varmaste som registrerats (och att varje decennium av dessa blivit varmare). Man skriver bl.a. att detta är "consistent with a long-term warming trend." Detta är ett rimligt påstående men på klimatbluffen tycker man förstås annorlunda. Denna gång är det Pehr Björnbom som försöker misstänkliggöra den statistik som WMO redovisar. Det faktum att man kan hitta tre andra decennier vars temperatur ökat och att denna trend sen avbrutits gör att han inte tycker att man ska lägga någon vikt vid den senaste ökningen heller. Nu finns det ju både långsiktiga trender och andra periodiska eller aperiodiska variationer i den globala temperaturen, men det bortser han glatt ifrån. Supportrarna jublar förstås, Peter Stilbs (en av skribenterna på klimatbluffen) misstror tydligen den globala temperaturstatistiken och påstår att ingen enskild ort har en temperatur som liknar den ”globala kurvan” och att han "spyr" när han ser den vanliga "smoothade" temperatur kurvan.

Som en hyllning till Uppsala beslöt jag mig därför för att ladda ner en temperaturserie från just Uppsala som finns på SMHIs hemsida. Figuren nedan visar årsmedeltemperaturen från 1722 till 2010. Den breda kurvan är ett rullande 20-årigt medelvärde.Nästa figur är årsmedeltemperturen för cennrala England från 1659 till 2010 som finns för nedladdning på här. Även här har jag plottat ett rullande 20-årigt medelvärde. De första 50 åren är eventuellt lite osäkrare enligt uppgifter jag sett.Om man beräknar en rullande linjär 50-årig trend för båda dessa mätningar och lägger till den globala HadCRUT serien så får man följande graf över temperaturökning per sekel från 1899-2010. Det år som anges är slutåret för 50-års trenden, t.ex. 2010 visar trenden 1961 - 2010. Notera att HadCRUT visar en ganska måttlig ökningstakt på mindre än 1 grad per sekel men det beror ju på att trenden är tagen på 50 år. Ökningstakten verkar ju öka, så 1.5 - 2 grader per sekel känns rimligare, med de data som finns tillgängliga just nu (se mina tidigare blogg-inlägg). Eftersom i synnerhet Uppsala serien varierar mycket (endast en ort) så får man ta trenden över en längre tid för att få ut något vettigt. Klicka för att förstora figurerna.Om man plottar ett 20-års medelvärde av samma serier så får man följande kurvor från från 1870 och framåt.Nog tycker jag att dessa två lokala mätserier liknar den globala även om de påvisar ännu större uppvärmning den senaste tiden, så Peter Stilbs ska nog vara glad över att det finns folk som kan medelvärdesbilda, hantera stora datamängder och hitta information i till synes slumpmässiga data Det finns säkerligen orter som avviker mera och som inte visar någon uppvärmning men det är som sagt medelvärdesbildning i såväl tiden som rummet som gäller.

Om den inledande figuren visar global temperatur, klimatbluffarnas tilltagande desperation eller kanske min vikt är upp till läsaren

lördag 11 juni 2011

UAH bekräftar: Det blir varmare!


Kollade på en sattelitbaserad temeraturserie som heter UAH lower troposphere global mean. Data finns bara sen 1978. Om man räknar på trender etc. som jag gjorde i förra inlägget så bekräftas detta (landbaserade) resultat. 15-års trenden (liksom trenden för hela serien) ligger på ca. 1.4 grader per sekel och tio-års trenden på ca. 0.8 grader per sekel. Klicka på bilderna för att förstora.Om man tittar på en andra ordningens polynom-approximation och plottar lutningen i enheten temeratur-ökning per sekel så får man figuren nedan. Nog känns IPCC's prediktioner ganska rimliga och mitt tips ligger på 3 graders temperaturökning från 2011 till 2100. Men jag satsar inga pengar på mitt tips - "To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge."klimatbluffen skriver man vidare om att globala uppvärmningen har avstannat och redovisar UAH temeraturdata, men utan att kunna dra de rätta slutsatserna. Nog borde någon av de lärda herrar och damer som huserar där kunna räkna lite, eller åtminstone printa ut kurvan och dra en rät linje med linjal? Men man kan säkert åka till frihetsfester i många år framöver och lura åhörarna genom att ändra på y-axelns skala, suck!

söndag 5 juni 2011

Nog blir det varmare?


Är du UI:are eller SI:are? Om du inte vet det så är det dags att ta reda på det. Blev själv beskylld att vara UI:are när jag kommenterade en artikel om vindkraft i Ny Teknik någon gång i vintras. Efter en stunds efterforskning kunde jag identifiera dessa förkortningar som Uppsalainitiativet resp. Stockholmsinitiativet. Stockholsinitiativet anser i korthet att vår tids klimatförändringar är odramatiska, att inget tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet och att politiska klimatmål är meningslösa. Uppsalainitiativet startades som ett svar på bl.a. Stockholmsinitiativet och vill vara en motvikt till "klimatskeptikernas spridande av missuppfattningar, desinformation och rena lögner kring global uppvärmning och forskning". Stockholmsinitiativets debattinlägg publiceras mestadels på bloggen theclimatescam som säger sig vilja erbjuda "en plattform där alla åsikter inom klimatdebatten kan mötas". Är det någon som tror att ett forum med namnet klimatbluffen vill vara en plattform för alla åsikter? Självklart inte, här existerar ingen debatt. Inläggen är obalanserade, tonen är hård och kommentarerna visar med all tydlighet att det inte är det inte är några dynamituppfinnare som befolkar detta forum. Det är lätt att hålla med dagens inlägg från Uppsalainitiativet. På Newsmill skriver medlemmar i Stockholmsinitiativet artiklar med jämna mellanrum, alltid med samma budskap, mer och mer oseriöst och med allt fler personangrepp. Senast var det Lars Bern som dessutom inledde kommenterandet och varnade för att de kommentörer som inte höll med honom troligen var organiserade och styrda av den lede fi, d.v.s. UI! I verkligheten är som vanligt är nästan alla kommentarer rörande överens med Lars. Pinsamt! Nu ska jag inte skriva mer om detta men ni förstår säkert vad jag tycker, eller för att citera Gunnar Wennerberg: "Uppsala är bäst".

Egentligen har jag den personlighet som nog lätt skulle kunna hoppa på det klimathaveristiska tåget och ropa "forskarfusk" och "politisk styrning". Som tur är har man lite intellektuell hederlighet också . Visst sker det överdrifter åt båda håll, och visst vore det underbart om klimatlarmen är felaktiga och vi kunde fokusera på andra angelägna saker, men visst vore det dåraktigt om så inte är fallet och vi inte ens försöker göra något åt problemet. Vi lever trots allt (än så länge) på en enda planet med de begränsningar som det innebär och detta faktum kan förstås vara smärtsamt för alla oss demokrater och liberaler som inte vill att den politiska makten ska bli för stor, eller att vänsterkrafter tar kommandot. Att blunda är dock ingen bra strategi så det är bara att acceptera tillvarons begränsningar. Jag kom på att jag faktiskt har bloggat om detta tidigare.

När jag läste en Linköpings-professorn Ingemar Nordins inlägg på "klimatbluffen" häromdagen så beslöt jag mig för att titta lite närmare på alla dessa temperaturkurvor som debatteras. Ingemar kallar här de alarmistiska budskapen för sociala konstruktioner och refererar okritiskt och imponerat till en blogg, vars temperaturkurvor visar att ingen global uppvärmning skett under de sista tio åren. En av de globala temperaturserier som används i den blogg som Ingemar refererar till kallas HadCRUT, och på bloggen påstås att ingen signifikant uppvärmning ägt rum under de sista 15 åren (1996 - 2010). Jag beslöt mig för att ladda ner en serie kallad "HadCRUT3v global mean" från denna länk och att göra lite egna beräkningar baserat på årsmedelvärdena från denna serie. Resultatet syns nedan. Den första visar 15-årstrender från 1850 - 2010, alltså 1850 - 1864, 1851 - 1865, ..., 1996 - 2010. Jag ser inga tecken på att temperaturen inte skulle fortsätta öka även om ökningstakten varierar och just nu inte har ett maximum.Nästa figur visar ökningen per 100 år baserad på dessa 15-årstrender. Av någon anledning så blir bilderna lite suddiga men om man klickar på en bild så får man se den i all sin glans!Sedan 1950 så har 15-årstrenden bara varit negativ 4 av 47 år och sedan 1960 är medeltrenden 1.4 grader per 100 år. Om man tittar på temperaturkurvans utseende så är det självklart att trenden ibland kan bli negativ, speciellt om man beräknat den på alltför få år. Det viktiga är ju den långsiktiga trenden, och inget motsäger en ökande temperaturökning i dessa data. Det finns ju "hack i kurvan" som ev. har en periodicitet och andra orsaker än den långsiktiga trenden. Om man modellerar temperaturen som ett andra ordningen polynom med en överlagrad Fourier-serie med ett fåtal termer så kan man t.ex. få en kurva enligt nedan. Här är polynomet identifierat på hela tidsserien 1850-2010 och de fem Fouriertermerna på intervallet 1878 - 1939. Jag har vågat mig på en prediktion fram till nästa sekelskifte och detta exempel visar att en tillfällig minskning av temperatur eller dess ökningstakt inte alls talar emot att vi kan ha en temperaturhöjning på mer än två grader fram till nästa sekelskifte. Självklart är alla prediktioner av detta slag mycket osäkra, och man kan få vilka resultat man vill. En linjär trend skulle t.ex. ge en mindre ökning, och en andra ordningens trend baserat på tidsintervallet 1950 - 2010 en större ökning. Dessutom känner vi inte de styrsignaler (mänskliga och naturliga) som systemet kommer att utsättas för i framtiden.Hur man har räknat på den blogg som refereras på klimatbluffen har jag ingen aning om, kanske har man använt andra data, räknat fel eller helt enkelt bluffat. Jag kan ju också i.o.f.s. räknat fel men sunt förnuft och en snabb titt på orginalmätningarna pekar nog på att jag har rätt . Klimatbluffarna måste höja nivå några snäpp om de ska kunna övertyga andra än de redan troende!

Stickan's Blogg

Välkommen till Stickan's Blogg. Här kommer jag att skriva om det som intresserar mig för tillfället. I början var det mycket snus och politik men på senaste tiden har det mest varit klimat.