lördag 4 februari 2012

Trendigt värre!

Hur vanligt är platta och negativa globala temperaturtrender frågar man sig idag på klimatbluffen. Figurerna nedan visar 10, 15 och 20 år trenden för tre av de temperaturserier som också diskuterades i föregående blogpost. Svaret på frågan är att platta och negativa 10-års temperaturtrender är ganska vanliga, även under de senaste decenniernas uppvärmning. För längre trender blir det mer ovanligt och för 20-årstrenden vi inte haft någon riktigt svag trend sen perioden 1960 - 1980. Således finns det inga tecken på att den globala uppvärmningen har upphört.

Vad kommer klimatbluffarna fram till? Jo att för närvarande är inne i en svag/negativ trend som inte förekommit på 30 - 35 år vilket förstås tas som intäkt för att teorin om global uppvärmining p.g.a. mänskliga aktiviteter är en bluff eller åtminstone kraftigt överdriven. Lägg märke till att man väljer att illustrera detta med temperaturserien HadCRUT3 vilken har en svagare trend än t.ex. GISS just nu. Hade man valt GISS som exempel så hade man fått konstatera att den hade en ännu svagare trend -87, -97, -95. Det gäller att selektera data så att det passar ens politiska agenda vilket klimatbluffarna är bra på. Dessutom kan man fortfarande inte skilja mellan klimat och väder.

Lite från tidningsvärlden: Bra respons på klimatbluffarnas artikel tidigare i veckan.

1 kommentar:

  1. Som professor Lennart Bengtsson skrev på "klimatscammen":

    "Att jordens temperatur fortsätter att långsamt öka, sett över en realistiskt tidskala på några decennier är dessvärre ett faktum. Slumpartade variationer på kortare perioder och regionala anomalier ( som kan vara avsevärda) kommer alltid att finnas och kan inte förutsägas med ngn meningsfull tillförlitlighet. Att jordens temperatur ökar när växthusgaserna ökar har varit känt av fysikerna sedan mitten av 1800-talet. Både markobservationer. Observationer av havsytans temperatur samt mikrovågmätningar från satellit ( sedan 1979) visar detta tydligt. Hade hoppats slippa föra fram detta ytterligare."

    Det intressanta är att folket på scammen undvek att ta debatten med en välrenomerad klimatforskare när dom hade chansen. Undrar varför ...

    SvaraRadera

Stickan's Blogg

Välkommen till Stickan's Blogg. Här kommer jag att skriva om det som intresserar mig för tillfället. I början var det mycket snus och politik men på senaste tiden har det mest varit klimat.