tisdag 21 juni 2011

Hönan eller ägget


Jag roade mig med att plotta lite kurvor idag igen, måste skaffa en annan hobby snart, men när man läser tokigheter så reagerar man förstås. Så här ser koldioxidhalt och global medeltemperatur från 1958 ut (det finns publicerade CO2 mätningar sedan detta år). Som vanligt kan man klicka på figur för att förstora. Jag plottade också in några polynom för att filtrera/modellera mätningarna. Ett andra ordningens polynom känns som en rimlig modellering och kan rimligen också användas för viss prediktering (utan garantier förstås).Någon som ser ett samband mellan CO2 och temperatur? Jag tror att de flesta ser att CO2 halten ökar på liknande sätt som temperaturen, och drar slutsatsen att det kan finns ett samband. Om man ska tro forskarsamfundet så är det troligt att CO2 har orsakat temperaturhöjningen. Jag håller med utan att på något sätt vara kunnig inom detta område. Om man inte håller med så borde man väl ha någon förklaring till att det är tvärtom? På klimatbluffen påstår idag C.-G. Ribbing att CO2 och temperatur i en kurva som ovanstående inte är korrelerade samt att även om de vore det så bevisar det inte att CO2 orsakar temperaturhöjningen. Han har hittat två tidsperioder med svagt negativ temperaturtrend och en med stark positiv temperaturtrend och menar därför att korrelation inte finnes. En linjär trend av temperaturen över denna tidsperiod är förstå positiv, och ett andra ordningens polynom har också en positiv lutning i hela intervallet. Det tredje ordningens polynom som Ribbing föreslår har positiv lutning alla år utom 1958-1967 (alltså positiv under 43 av de 52 åren). Slutsatsen är att temperaturökning dominerar och man måste ju inse att detta dynamiska flervariabla system som klimatet är påverkas av många input, men att det (troligen) är via CO2 och andra växthusgaser som människan främst påverkar och det är CO2 som troligen står för den temperaturökning vi sett de senaste decennierna. Några år med minskande temperatur motsäger ju inte alls detta vilket jag tidigare bloggat om.

Ribbing har inga starka argument således, men om han ändå skulle inse att det kan finnas en korrelation så tror han ändå inte att CO2 påverkar temperaturen. Vad är det då som har skapat de senaste decenniernas temperaturökning? Och om CO2-ökningen är en följd av temperaturökningen, ska inte den släpa efter temperaturökningen med ganska många år?

Efter att ha sett dessa kurvor så känns det helt rimligt att en fördubbling av CO2 kan leda till en temperaturökning på 2.5 - 4 grader. Det är bara att extrapolera den linjära trenderna för CO2 och temperatur (eller andra ordningens trend) i kurvan ovan.

4 kommentarer:

 1. Om en tidserie som din temperaturserie du har ovan verkar indikera två extrempunkter så är en tredjegradare en rimlig matematisk representation av mätdata. En linjär representation är enkel och trevlig men vad har du för skäl att välja en andragradare. Den kan ju bara fånga upp en av de två möjliga extrempunkterna så vad finns det för motiv till att använda den istället för tredjegradaren. Finns det två extrempunkter så måste den vara sämre än en tredjegraadre på att fånga upp dem.

  Den slutsats du drar av kurvorna är ifrågasättbar. Just det faktum att allat den linjära, andragradaren och tredjegradaren divergera betydligt i början av intervallet och kommer att divergera betydligt bara nåra år efter intervallet slut, säger att du inte kan dra några direkta slutsatser ur dessa kurvor. Du måste ha ett skäl till att välja den linjära eller andragradaren. Skälet skulle kunna vara just CO2 kurvan. Den är i det närmaste linjär eller an andragradare. Dock har man gjort det har man infört ett grundantagandet att temperaturen förljer CO2 halten. dvs gjort precis det som Ribbing varnar för. Och har man gjort det kan inte kurvorna vara ett bevis för temperaturens beroende av CO2. Då blir det ett cirkelbevis.
  De slutsatserna du drag måste du grunda någon annastans, inte ur de kurvorna du visat.
  Ulf L

  SvaraRadera
 2. Det spelar ingen roll om man väljer 1:a, 2:a eller 3:e gradare, korrelationen är fortfarande tydlig, se dagens blogg. Med högre gradtal riskerar man övermodellering och får ofta sämre prediktionskraft. Jag tror på en andragradare i detta fall! Inga cirkelbevis här, strunta i gradtalet, korrelationen är tydlig vad än Herr Ribbing påstår, och tolkningen att CO2 ger temperaturhöjning rimlig givet övrig kunskap.

  SvaraRadera
 3. Visst riskerar man övermodulering men man måste ändå välja modell efter vad man vill modellera. En andragradare inte kan avbilda de två extrempunkterna och därför är olämplig om man vill beskriva extrempunkterna.
  Jag har inte sagt attt CO2 inte driver temperaturen. Jag har sagt att du inte kan dra den slutsatsen utifrån dessa kurvor. Gör du det blir det ett cirkelbevis eftersom du måste anta att det är Co2 som driver temperaturen för att kunna dra slutsatsen graferna visar den korrelationen.

  SvaraRadera
 4. Nej du har nog helt fel du anonyme kommentator. Korrelationen existerar och är oberoende av vad som driver vad, vilket är vad herr Ribbing förnekar.

  SvaraRadera

Stickan's Blogg

Välkommen till Stickan's Blogg. Här kommer jag att skriva om det som intresserar mig för tillfället. I början var det mycket snus och politik men på senaste tiden har det mest varit klimat.