tisdag 4 oktober 2011

Kortsynt


Brusiga mätdata måste filtreras på något sätt. Detta gäller i synnerhet om man t.ex. deriverar en brusig mätsignal för att titta på en förändring. Man får alltså inte vara kortsynt utan måste använda information från en lämplig tidsperiod för att i varje givet ögonblick få ett någorlunda säkert värde på de variabler man försöker mäta. Att man får en tidsfördröjning i sin skattning och att man inte kan följa riktigt snabba förlopp är något man får leva med.

Jordens medeltemperatur är populär att mäta. Typiska värden på osäkerheten är 0.1 grad (95% konfidensintervall). Eftersom uppvärmningstrenden per år är liten i jämförelse med osäkerheten (t.ex. 0.0135 grad/år enligt HadCRUT 1960 - 2010) så är det ju självklart att man måste titta på ett rimligt antal år för att kunna beräkna en meningsfull trend. Man måste också förvänta sig att det typiskt tar ungefär lika många år innan ett års medeltemperatur med statistisk säkerhet har överträffats.

Kurvorna ovan är en påhittad temperaturmätning som ökar 0.0135 grader per år och som har ett slumpmässig mätfel adderat (så att 0.1 grad utgör ett 95% konfidensintervall). Den övre och undre kurvan visar max och min för konfidensintervallet. Här är det lätt att se att man typiskt får vänta rätt många år innan ett års temperatur med säkerhet har överträffats (typiskt 12 år men det kan ta det dubbla). Tittar man på en verklig temperaturserie så ser man ungefär samma sak och dessutom finns det förstås här också verkliga temperatursvängnigar som inte beror på mätosäkerhet utan på att vi betraktar ett dynamiskt system som har andra insignaler än de antropogena. Detta motiverar ett ännu längre utvärderingsintervall (om vi vill se effekten av antropogena insignalerna), kanske 20 år är rimligt?

Inom klimatförändringsförnekarbranschen t.ex. på klimatbluffen upprepar man i all oändlighet att temperaturökningen har upphört (om man nu ens erkänner att den funnits) och letar lämpliga tidsintervall för att desperat försöka visa detta. Något man tycker om att säga är "temperaturen har inte höjts signifikant på 14.5 år".
Nej självklart inte, det är nog typiskt för de senaste 50 åren att det varit så!

Statistiskt pajaseri såg jag att det hela kallades i en blogg och jag kan bara hålla med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Stickan's Blogg

Välkommen till Stickan's Blogg. Här kommer jag att skriva om det som intresserar mig för tillfället. I början var det mycket snus och politik men på senaste tiden har det mest varit klimat.