torsdag 26 februari 2009

Banta med hallonbåtar


Idag rapporteras om en studie som påstås visa att resultatet av bantning bara beror på energi in (kalorier i maten) och energi ut (fysisk aktivitet). Fördelningen kolhydrater, protein och fett spelar ingen roll. Viktminskningen var i genomsnitt 3-4 kg på två år (6 kg efter 6 månader). Min slutsats är att bantarna inte lyckades särskilt bra (genomsnitts BMI var fortfarande 32 efter 2 år) och i en kommentar kan man läsa att försökspersonerna inte heller lyckades hålla sig till den föreskrivna fördelning av kolhydrater, protein och fett. Professor Stefan Rössner tycker att denna studie bekräftar hans tes, men jag påstår snarare att den inte säger så mycket. Det finns ju en del andra studier från senare tid som visar att det visst spelar roll vad man äter. Allt fler studier pekar på att den fettsnåla kosten inte är så bra som man tidigare trodde och att LCHF, Atkins eller GI är bra alternativ.

Själv har jag genomfört en studie där försökspersonerna har gått ner 14 kg på sex månader genom LCHF dieten. Inget fokus har lagts på kaloriintag eller motion (motion har inte varit tillåtet) och ett måttligt alkoholintag har rekommenderats. Försökspersonerna har tidigare i livet genomfört motsvarande viktnedgång med traditionell fettsnål och kalorisnål diet kombinerat med mycket motion. Deras kommentar är att LCHF är ett mycket effektivare och mer tillfredsställande sätt att banta. Dessutom finns det i LCHF ett fokus på naturliga råvaror utan tillsatser vilket är ett ytterligare plus. Dock blir det nog svårt att publicera min studie i någon erkänd tidsskrift eftersom antalet försökspersoner (en) inte ger statistisk signifikans. Mer om LCHF finns att läsa här. Jag säger inte att mina erfarenheter är allmängiltiga utan jag tror att var och en måste pröva vad som passar just dem. Självklart ska man också motionera och som nästa steg i min studie ska motion tillföras. Det är dock skandal att livsmedelsverket så ensidigt rekommenderar en fettsnål kosthållning med högt innehåll av kolhydrater när kunskapsläget är så bristfälligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Stickan's Blogg

Välkommen till Stickan's Blogg. Här kommer jag att skriva om det som intresserar mig för tillfället. I början var det mycket snus och politik men på senaste tiden har det mest varit klimat.